V roce 2023 nás opět čekají čtyři přednášky, které budou postupně zveřejňovány zde a na našich sociálních sítích. Tady si můžete přečíst jejich anotace a zároveň si již nyní můžete zajistit své místo v sále.


Stanislav Havlíček

Na misi s Lékaři bez hranic

Farmaceut, účastník šesti misí Lékařů bez hranic

Třicet tři let po sjednocení zmítá Jemenem krvavá válka. Přístav Mocha, od 15. století nejdůležitější transportní uzel pro kávu, je dnes ospalé přístavní městečko a Aden, bývalé hlavní město jižního Jemenu a brána do Rudého moře, už není příslovečným rájem, podle kterého dostal své jméno.
Jemen je také zemí, které už brzy dojde voda. Už v současnosti musí mnoho Jemenců vystačit s úplným minimem vody denně. Průměrně připadá na asi 20 litrů vody na den už dnes.
Nejenom o tom bude hovořit účastník šesti misí Lékařů bez hranic, lékárník Stanislav Havlíček. O svých dvou misích v Jemenu napsal knihu Káva z Mocha.