Pokud jste návštěvníkem této stránky, nebo se dokonce registrujete na naše přednášky, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Marek Patočka (kontakt: info@prednasky-horizont.cz), který provozuje webové stránky www.prednasky-horizont.cz. Pověřenec vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a zajistit pro vás organizaci přednášek. Jednotlivé důvody zpracování:

  • E-mailový kontakt

Jste pouze návštěvníkem stránky: Tato kategorie se vás netýká.

Jste zaregistrovaný na přednášku: Kvůli rezervaci míst je pro nás nezbytně nutné vás moci kontaktovat a zaslat vám organizační údaje a další dokumenty.

  • Telefonní číslo

Jste pouze návštěvníkem stránky: Tato kategorie se vás netýká.

Jste zaregistrovaný na přednášku: Kvůli rezervaci míst je pro nás nezbytně nutné vás moci kontaktovat a zaslat vám organizační údaje a další dokumenty.

Osobní údaje zpracováváme do konce roku konání dané přednášky. Zálohy na serverech provozovatele (viz dále) mohou být uchovány ještě nějakou dobu poté, nejvýše však 10 let.

Cookies

Používáním naší stránky dáváte souhlas s tím, že do vašeho prohlížeče budou uloženy cookies naší stránky a Google API.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Marek Patočka s organizačním týmem akce Přednášky Horizont, s využitím dalšího zpracovatele, společnosti Webglobe, jejíž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených serverech.

Vložené údaje ze stránek třetích stran

Na stránky je vložen obsah ze stránek třetích stran (např. videa). Tento obsah se chová přesně tak, jako byste za účelem jeho shlédnutí navštívili danou stránku.

Tyto stránky mohou do vašeho prohlížeče ukládat cookies, sledovat vaše internetové připojení a vaši interakci s tímto vloženým obsahem (obzvláště pokud na těchto stránkách máte vlastní účet).

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@prednasky-horizont.cz

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@prednasky-horizont.cz

Máte právo na informace, které si právě teď čtete.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).

V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání emailů

E-maily s informacemi, dokumenty, atd. vám zasíláme, jste-li u nás zaregistrováni na naše přednášky nebo jste byli zaregistrováni v minulém roce.

Můžete ukončit odběr našich e-mailů tím, že nás kontaktujete na info@prednasky-horizont.cz. Poté se však nebudete moci účastnit našich přednášek.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme (neplatí pro zákonné povinnosti, jež nemůžeme ovlivnit).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 30. 5. 2023.