Hlavní pořadatel

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina působí už od roku 2001. Vznikla za účelem koordinace činnosti neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v kraji Vysočina, zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. Sdružuje dětské organizace napříč celou Vysočinou.

Spolupracující organizace

Městské kulturní středisko Třebíč

MKS Třebíč zajišťuje provoz památek UNESCO v Třebíči a program v divadle a kině Pasáž. Dále také pořádá některé z největších třebíčských festivalů.

Střed z.ú.

Střed již více než 20 let působí v rámci kraje Vysočina. Nabízí sociální, preventivní a terapeutické služby a je provozovatelem Komunitního centra Moravia v Třebíči. Je tu pro Vaše děti a rodinu. Jejich hodnotami jsou lidskost, otevřenost, profesionalita, srozumitelnost a důvěryhodnost.

Komunitní centrum Moravia

KC Moravia je zřízeno Městem Třebíč jako neziskové a nekomerční zařízení. Nabízí kombinaci sociálních služeb, a také komunitních, vzdělávacích i zájmových aktivit pro veřejnost. Zaměřuje se na podporu a setkávání občanů všech věkových kategorií.

Dům dětí a mládeže Třebíč

Partner pro volný čas, široká nabídka zájmových útvarů. Smysluplne trávení volného času

Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum je prostor pro studium, badatelství, ochranu, vzdělávání, diskuzi, příběh i odpočinek. Pracuje s minulostí, současností i budoucností, s lidmi různé věkové kategorie. Rádi podpoříme zajímavý projekt vedoucí k podpoře vzdělávání společnosti a rozšíření obzorů každého člověka. Muzeum nás baví!

Šmeralův statek (Centrum tradiční lidové kultury)

Centrum bylo po zdařilé rekonstrukci příměstského statku nově zpřístupněno pro návštěvníky v roce 2019.  Jeho posláním a úkolem je seznamovat širokou veřejnost s bohatými lidovými tradicemi a jedinečnou kulturou na obou stranách česko – rakouské hranice formou edukačních programů, výtvarných dílen, řemeslných jarmarků, přehlídek lidových muzik, workshopů k lidové stravě, přednášek a dalších forem prezentace.

Jak jinak

Jedinečná craftová pivnice zaměřená na malé pivovary.

Městská knihovna v Třebíči

Městská knihovna v Třebíči již mnoho let pořádá velké množství zajímavých přednášek pro veřejnost. Každoročně se zapojuje do celostátních knihovnických akcí, kampaní a aktivit města nebo celorepublikových. Zkrátka v knihovně to žije. Koncekonců přijďte se přesvědčit sami.