Ročník 2022

Michal Stehlík a Martin Groman

Přepište dějiny v Třebíči

Autoři podcastu Přepište dějiny – historik a třebíčský rodák Michal Stehlík a novinář Martin Groman

Jaké historické události Třebíče vnímá široká veřejnost? Jde o lokální dějiny nebo najdeme některé „velké“ události, které promluvily i za hranice regionu? Valdštejnové? Židovská obec? Rodáci Bohumír Šmeral a Gustav Kliment? A co gymnázium se Zahradníčkem i Nezvalem? Nejen o třebíčských dějinách a jejich veřejném obraze.


Ročník 2021

Vladimír Beneš

Neurochirurgie – Kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme

Jeden z nejlepších neurochirurgů na světě, nadšený entomolog. Jeho otec a syn se taktéž věnují neurochirurgii a taktéž se jmenují Vladimír Beneš.

Vladimír Beneš vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Od roku 1997 do roku 2020 zastával funkci přednosty na Neurochirurgické klinice 1. lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocnice. Mezi jeho největší úspěchy patří prezidentství v Evropské asociaci neurochirurgických společností. V roce 2019 vyšla úspěšná kniha Cesta do hlubin mozku, která je jeho upřímnou zpovědí.


Halina Šimková

Dokaž to!

Milovnice příběhů, sběratelka životních kuriozit a mistryně světa v plavbě chaosem. Také forenzní genetička.

Halina Šimková vystudovala antropologii a genetiku člověka, farmacii a animaci. Pracovala jako expertka na analýzu DNA, působila v Thajsku při identifikaci obětí tsunami v roce 2005, má vlastní pořad na Streamu Expertíza, je součástí týmu Centra pro bayesovskou analýzu a zvládla toho ještě mnoho dalšího. Bohužel se nám sem seznam všech jejích úspěchů jaksi nevydá…


Jaroslav Petr

Geneticky vylepšené lidstvo

Profesor Petr se zabývá mimo jiné problematikou geneticky modifikovaných organismů a dokáže o nich mluvit odborně a zábavně.

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, obor zootechnický. Studium ukončil v roce 1982. Od roku 1983 pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby. Profesorem v oboru fyziologie, anatomie a reprodukce hospodářských zvířat jmenován v roce 2004. Narozdíl od mnohých „mluvících hlav“ v oboru genetického inženýrství, prof. Petr opravdu ví, o čem mluví. Jeho kniha Desatero smyslů získala v roce 2021 cenu Magnesia Litera.


Jakub Szántó

Práce zpravodaje na Blízkém východě

Český novinář a reportér. Do paměti všech diváků České televize se nesmazatelně zapsal svým znamenitým působením na Blízkém východě.

V České televizi pracuje od roku 2006. Mimo jiné zastával místo zástupce vedoucího zahraniční redakce a editora pořadu Události. Mezi lety 2013 a 2018 byl stálým zahraničním zpravodajem České televize pro Blízký východ. Je autorem knihy Za oponou války oceněné cenou Magnesia Litera.